فایل ایندیزاین Idml

فایل مخصوص نرم افزار ایندیزاین با فرمت idml یا indd

فهرست