صفحه آرایی زیباتر، با عکسهای هنری و حرفه ای بهتر!

photography

جهت تهیه عکس های خبری قابل چاپ در نشریات جهت صفحه آرایی بهتر می توانید با ما تماس بگیرید. گروه آرنگ، که از متخصصان امور نشریه تشکیل شده است، بهترین عکسها را برای جلوه بهتر گرافیک و صفحه بندی شما تهیه می کنند. همچنین در صورت نیاز به عکس از شخصی خاص جهت درج در نشریات یا سایت خبری خود نیز می توانید روی یاری ما حساب کنید.

عکاسان آرنگ، با تجارب عکاسی خبرنگاری و هنری، با بهترین دوربین های SLR مجهز به لنزهای پیشرفته بهترین عکسها را که مناسب چاپ در نشریات می باشند را برای شما تهیه می کنند.

عکاسی جهت چاپ روی جلد، عکاسی هوایی و با هلی شات، عکس از همایش ها، عکس از اشخاص و چهره ها، عکس از رویدادها و … تخصص ماست.