کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

طراح جلد: مهدی الوندی

فصلنامه موزه‌ها

نمونه طرح جلد مجله موزه ها
طراحی جلد مجله