نمونه کار صفحه آرایی مجله موزه ها

کارفرما سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

گرافیک و طراحی : مهدی الوندی

صفحه آرایی: تیم طراحی آتلیه صفحه آرایی آرنگ