از ثبت سفارش شما متشکریم!

به زودی با شما تماس می گیریم.

لطفا فایل کتاب خود را برای ما به آدرس info@arangweb.com ایمیل بفرمایید تا مورد بازبینی قرار گیرد

برای کارهای عادی هر ۳۵ صفحه در یک روز

برای کارهای خیلی فوری درصدی به مبلغ فوق افزوده می گردد

پس از توافق جهت انجام کار با تنها ۲۰ درصد پیش پرداخت کار صفحه آرایی شروع شده

و پس از تحویل اولیه سفارش مبلغ ۷۰ درصد دریافت میگردد

۱۰ درصد باقیمانده نیز پس از انجام اصلاحات لازم و تاییدات نهایی شما قابل پرداخت است