نمونه کارها

صفحه آرایی مجله و طراحی یونیفرم ماهنامه اسوه

نمونه کار طراحی مجله ماهنامه اسوه کارفرما: دفتر نماینده محترم مقام معظم رهبری در امور اهل سنت استان سیستان و بلوچستان طراحی یونیفرم و صفحه آرایی توسط خانم حمیده خواجوی راد

طراحی یونیفورم و صفحه آرایی مجله موزه‌ها

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طراح یونفرم مجله (فرم کلی مجله): مهدی الوندی صفحه آرایی: تیم طراحی آتلیه صفحه آرایی آرنگ فصلنامه موزه‌ها

صفحه آرایی مجله و طراحی یونیفرم گاهنامه داخلی شرکت نوسازی عباس آباد

گاهنامه داخلی شرکت نوسازی عباس آباد کارفرما: شرکت نوسازی عباس آباد (از زیر مجموعه های شهرداری تهران) طراحی یونیفرم و صفحه آرایی توسط خانم حمیده خواجوی راد