مهدی الوندی

طراحی یونیفورم و صفحه آرایی مجله موزه‌ها

کارفرما: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری طراح یونفرم مجله (فرم کلی مجله): مهدی الوندی صفحه آرایی: تیم طراحی آتلیه صفحه آرایی آرنگ فصلنامه موزه‌ها